Dream Games Long Bien

【 MENU 】

・HADO
・HADO MONSTER BATTLE

 

【 PRICE 】

80,000VND

 

【 OPEN 】

MON – FRI 10:00-22:00
SAT – SUN 9:00-22:00

 

【 URL 】

https://dreamgames.com.vn/

【 MAP 】

Tầng 3 – 4, AEON Mall Long Biên, Lô HH1 Khu Công Viên CNTT HN